Market review Q3 2019

Vietnam GDP 6.98% y-o-y HCMC GDP 7.81% y-o-y Hanoi GDP 7.35% y-o-y VN-Index 1.31% y-o-y Vietnam’s GDP in 9M 2019 was estimated to grow significantly at 6.98% y-o-y, which was supported by strong growth in exports […]

18/02/2020 admin

Xem thêm →
18 02/2020

Quy trình MnA

Tùy thuộc vào quy mô của giao dịch, mục đích của thương vụ, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp mua và doanh nghiệp mục tiêu, các bước trong quy trình mua có thể khác […]

18/02/2020 admin

Xem thêm →
Điện thoại: 028 222 16499