Định giá cho giao dịch liên kết

18/02/2020

Định giá cho giao dịch liên kết

Xác định giá trị giao dịch liên kết

Trước tình hình toàn cầu hóa và sự phát triển của thương mại quốc tế đặt ra những thách thức to lớn đối với việc xác định giá giao dịch liên kết của nhiều doanh nghiệp.

Với các yêu cầu cung cấp hồ sơ chứng từ ngày càng nhiều, mức xử phạt tăng nặng, biện pháp cưỡng chế gay gắt của cơ quan thuế Việt Nam và tập trung vào những tập đoàn “chia đều nghĩa vụ” nộp thuế, chưa bao giờ các công ty hoạt động tại Việt Nam lại phải đối mặt với việc siết chặt quản lý và thách thức về chính sách giá chuyển nhượng nhiều đến thế.

Nhu cầu cần đảm bảo tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ về báo cáo và hoạch định sẵn chiến lược xác định giá chuyển nhượng “hiệu quả cho mục đích của doanh nghiệp” đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết.

Với đội ngũ chuyên gia dày dặn kinh nghiệm về dịch vụ xác định giá chuyển nhượng, chúng tôi cung cấp các giải pháp xác định giá chuyển nhượng mang tính thực tiễn cho các tập đoàn đa quốc gia và tập đoàn tại Việt Nam trong việc quản lý nghĩa vụ tuân thủ quy định về giá giao dịch liên kết, kiểm soát rủi ro chuyển giá và biến các thách thức thành giá trị chiến lược tối ưu.

Chúng tôi có bề dày kinh nghiệm và hiểu biết chuyên sâu về những thay đổi mới nhất trong các quy định pháp luật, khuynh hướng thị trường và thực tiễn hoạt động trong lĩnh vực xác định giá chuyển nhượng, và quan trọng nhất là về những kỳ vọng của cơ quan thuế tại Việt Nam.

Dịch vụ Liên quan
Điện thoại: 028 222 16499